Filmen har i fra den spede starten og frem til i dag moret utrolig mange mennesker i fra de minste til de eldste. I starten var det jo kun stumfilmen som fantes, det var lagt til musikk i etterkant for å fremheve meningen og handlingen i filmene. Når man tenker på den teknologien man har i dag i forhold til den de hadde med de første filmene har utviklingen virkelig tatt av.

Lumiere brødrene

Akkurat når de første filmene ble vist er noe uklart i historien, men brødrene Lumiere anses som de første til og vise film med relativt god kvalitet. De hadde en fremvisning av ti filmer i Paris i 1895 og det sees på som det store gjennombruddet innen filmindustrien.

Lumiere brødrene

Det første filmstudioet ble bygd i 1893 av Thomas Edison i West Orange som ligger i New Jersey. I mange av de første stumfilmene brukte man tekst plakater til hjelp for og kunne formidle hva som egentlig skulle vært sagt.Den første tegnefilmen ble lagd i 1917 av Don Federico Calle som han kalte El Apostol. Prinsippet i både tegnefilmen og vanlig film er jo den samme, mange bilder som til sammen når de kjøres fort bli til bevegelser og man har da en film.Det er ingen tvil om hor den store dominansen innen filmindustrien har vært hele tiden – Hollywood har vært størst helt siden i midten av 1920 tallet. Her har det kommet mange store filmer i fra og det har også blitt til at de har utviklet teknikken opp igjennom årene og har da blitt filmens hoved plass i verden.

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

En av de virkelig store skuespillerne i filmens barndom er jo Charlie Chaplin, det er nok ikke mange som ikke har hørt om han.Han startet tidlig i livet med og opptre, det var nok på grunn av at begge hans foreldre var scene artister så han fikk det inn i fra starten av livet. Men barndommen var ikke helt enkel for den unge gutten, dårlig med penger i familien gjorde at han måtte tidlig ut og jobbe. Det ble en del små strøjobber innimellom skolen, det var på denne tiden han begynte og opptre i små forestillinger rundt omkring for og tjene noen penger til livsopphold.Den første litt store rollen var i Sherlock Holmes stykket som var Charles Frohman produksjon i 1899. Stykket ble satt opp Garrick Theatre som ligger i New York City. Stykket ble fremført på mange teatre rundt omkring i Amerika etter denne premieren og Chaplin fikk stor oppmerksomhet for måten han tolket rollen på.Dette ble det store gjennombruddet for han og han ble invitert over til England for å spille i original versjonen av stykket sammen med William Gillette som da var den egentlige Sherlock Holmes. Han fortsatte karrieren i flere teaterstykker rundt omkring og da han etter hvert kom inn i filmen i rundt 1914 var han en godt etablert skuespiller. Han klarte seg like godt foran kameraet som han hadde gjort på scenen og ble en populær skuespiller.