Det å analysere en film kan gjøres på mange måter, og hensikten/motivet for å gjøre det kan også ha mange sider ved seg. Vi vet jo alle at alle filmer blir studert nøye av filmanmeldere, publikum og journalister, og tilbakemeldingene er ganske splittet og tvetydige i mange tilfeller. Men det å foreta en filmanalyse skal være mer objektiv, enn det man opplever med en filmanmeldelse. Mye av det jeg nå skal skrive om, er faktisk et verktøy i faget Norsk i skoleverket – hvor filmanalyse er noe av det elevene skal jobbe med og mestre i tråd med læreplanverket.

En grei sjekkliste i arbeidet med filmen

Det er faktisk mange ting man skal huske på, når man skal analysere en film. Det å miste fokus på hva man skal ha med seg i en slik analyse, kan være fort gjort. Jeg tenker at fokus lett kan forsvinne eller bli redusert, enten om filmen er spennende eller kjedelig. Det er derfor ganske så lurt å lese seg opp på hvilke momenter og punkter du bør ha fokus på, før du setter deg ned i godstolen eller entrer kinosalen.

Det finnes sikkert mange sjekklister til et slikt arbeid, og uansett så er det kun et verktøy man kan bruke som inspirasjon i arbeidet – og det er ikke et krav eller alltid hensiktsmessig å følge malen slavisk.

Det er kanskje naturlig at filmfakta er noe av det mest viktige i ditt arbeid, og det kan være lurt å starte med en kartlegging så dette er på plass fra starten. Det er spesielt fem punkter du må ha fokus på ved oppstarten av ditt analysearbeid, og det er følgende: Filmtittel, filmprodusent, produksjonsår, filmregissør og hovedrolleinnehavere.

clap board roadside Jakob and Ryan
Filmen

På lik linje med å analysere en bok, så må man finne ut hvilken filmsjanger den aktuelle filmen sorterer inn under. Her skilles det mellom fiktive sjangere, og fakta sjangere. I skoleverket er det mest vanlig å jobbe med fakta sjangere, men til tider også fiktive sjangere.

Dokumentarfilm er det mest vanlige innen denne sjangeren, og vi snakker da om filmer som tar for seg en eller annen virkelighet. Typisk for denne type filmer er at de viser et bilde av verden, akkurat slik den er og ikke slik den burde eller kunne være.

Fiktive sjangere

Innen denne sjangeren blir filmene ofte kalt for fiksjonsfilmer, og man kan si at dette er motsetningen/motstykket til dokumentarfilmene. Graden av fiksjon varierer, men det er altså i større eller mindre grad snakk om oppdiktede personer, historier og steder. Innen denne sjangeren finnes det en rekke undersjangere, slik som; Krim, komedie, eventyrfilm, science fiction, thriller, dogme-film og krigsfilm. Det finnes også flere, men disse er nok de som utgjør hovedmengden når vi snakker om undersjangere til fiksjonsfilmer.

Se gjerne filmen flere ganger

For å få laget en god analyse av filmen, er det ofte et godt tips å se den flere ganger. Man oppfatter og opplever ofte filmen på en annen måte, når man ser den for annen gang. Vi har akkurat kommet i gang med filmanalysearbeidet vårt, og det videre arbeid skal jeg ta for meg i neste artikkel om ikke veldig lenge.